Ruimte > Ruimte 2

Ruimte 2

Juni 2009
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Strategische planning versus rechtszekerheid

  Auteur: Peter Renard | "Het is mijn diepe hoop dat de nieuwe regering inziet hoe belangrijk een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid voor Vlaanderen is. De steden kunnen deze beweging mee in gang zetten, maar dan moeten ze zwaarder op het Vlaams ruimtelijk beleid willen wegen.” Jef Van den Broeck over verleden en toekomst van structuurplanning.

  lees meer
 • De prijs van open ruimte

  Auteur: Peter Renard (01-06-2009) | "Zuinig omspringen met de ruimte, betekent winst op alle terreinen”, zegt econoom Geert Noels. “Ik ben vanuit economisch oogpunt voor ruimtelijke planning, voor een onderbouwde langetermijnvisie en voor minder populaire maatregelen in de ruimtelijke ordening."

  lees meer
 • Een concept voor de Vlaamse doortocht

  Auteur: Bart Van Moerkerke (01-06-2009) | De categorisering van de wegen en de streefbeelden zijn prima instrumenten om infrastructuur te koppelen aan ruimtelijke kwaliteit. In de praktijk werken ze niet omdat ze niet overkoepeld worden door een geïntegreerde, Vlaamse visie. Daar moet de nieuwe Vlaamse regering werk van maken in het ruimtelijk structuurplan.

  lees meer
 • Een sociaal en maatschappelijk project

  Auteur: Peter Renard (01-06-2009) | “De vraag is: waarvoor willen we ons schaarse geld en onze schaarse ruimte gebruiken? Voor het antwoord kom je vanzelf terecht bij duurzaamheid en breed gedragen kwaliteit.” Louis Albrechts, één van de vaders van het ruimtelijk structuurplan, blikt terug en vooral vooruit. "In theorie is niemand tegen duurzaamheid, maar dat in praktijk brengen is minder neutraal.”

  lees meer
 • Haast u langzaam

  Auteur: Tom Coppens (01-06-2009) | De ideeën moeten nog rijpen, het debat moet nog worden gevoerd. Laten we daar onze tijd voor nemen. Liever een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met een sprankelend maatschappelijk project dat één tot twee decennia meegaat, dan een plan dat al achterhaald is voor het af is.

  lees meer
 • Hefbomen voor verandering

  Auteur: Jade Salhab en Katrien Theunis (01-06-2009) | Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een eigen planningssysteem, maar geen duidelijke ruimtelijke visie om de uitdagingen van de komende decennia aan te gaan. De tijd is rijp voor een nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan, met uitgesproken keuzes en een efficiënt en flexibel uitvoeringsinstrumentarium.

  lees meer
 • Het park van Los Angeles

  Auteur: Peter Renard (01-06-2009) | Tien jaar geleden voerde Kalmthout een verkavelingstop door, voor de opmaak van het gemeentelijk structuurplan ging de gemeente de dialoog aan met de bewoners en het beleid sociale huisvesting is gekoppeld aan het verkavelingbeleid.

  lees meer
 • Is tunnel Liefkenshoek het alternatief?

  Auteurs: ArupUK, SumResearch (01-06-2009) | Geen van de tracés voor de sluiting van de Antwerpse ringweg voldoet. Na een evaluatie kwam ArupUK – SumResearch met een alternatief: beperk de capaciteit van de huidige ringweg, boor een kleine tunnel onder de Schelde en werk met een dubbele ringweg en drie gesynchroniseerde en variabel tolbare tunnels. Op termijn kan het bestaande viaduct aan het Sportpaleis zelfs verdwijnen.

  lees meer
 • Plan een boom

  Auteur: Peter Renard (01-06-2009) | Een goed structuurplan moet evenveel oog voor de uitvoering als voor de ruimtelijke plannen hebben. Gent leert uit zijn ervaringen: veel mooie plannen leiden niet zomaar tot mooie resultaten. De stad heeft een leesbaar opvolgingssysteem waarmee het bestuur zich open en kwetsbaar opstelt.

  lees meer
 • Plannen voorbij de horizon

  Auteurs: Hans Leinfelder en Ann Pisman | In afwachting van een echte herziening, past Vlaanderen zijn ruimtelijk structuurplan (RSV) op korte termijn aan. Formeel wordt daarover gecommuniceerd en democratisch beslist, maar de herziening strookt niet altijd met de principes van het RSV. Gent respecteert bij zijn herziening wel de principes van het gemeentelijk structuurplan, maar houdt de discussie dan weer binnenskamers.

  lees meer