Ruimte > Ruimte 2 > Een concept voor de Vlaamse doortocht

Ruimte 2: Een concept voor de Vlaamse doortocht


open pdf

Auteur: Bart Van Moerkerke (01-06-2009) | De categorisering van de wegen en de streefbeelden zijn prima instrumenten om infrastructuur te koppelen aan ruimtelijke kwaliteit. In de praktijk werken ze niet omdat ze niet overkoepeld worden door een geïntegreerde, Vlaamse visie. Daar moet de nieuwe Vlaamse regering werk van maken in het ruimtelijk structuurplan.

De prijs van open ruimteEen sociaal en maatschappelijk project