Ruimte > Ruimte 2 > Het park van Los Angeles

Ruimte 2: Het park van Los Angeles


open pdf

Auteur: Peter Renard (01-06-2009) | Tien jaar geleden voerde Kalmthout een verkavelingstop door, voor de opmaak van het gemeentelijk structuurplan ging de gemeente de dialoog aan met de bewoners en het beleid sociale huisvesting is gekoppeld aan het verkavelingbeleid.

Hefbomen voor veranderingIs tunnel Liefkenshoek het alternatief?