Ruimte > Ruimte 2 > Plannen voorbij de horizon

Ruimte 2: Plannen voorbij de horizon


open pdf

Auteurs: Hans Leinfelder en Ann Pisman | In afwachting van een echte herziening, past Vlaanderen zijn ruimtelijk structuurplan (RSV) op korte termijn aan. Formeel wordt daarover gecommuniceerd en democratisch beslist, maar de herziening strookt niet altijd met de principes van het RSV. Gent respecteert bij zijn herziening wel de principes van het gemeentelijk structuurplan, maar houdt de discussie dan weer binnenskamers.

Plan een boomStrategische planning versus rechtszekerheid