Ruimte > Ruimte 2 > Strategische planning versus rechtszekerheid

Ruimte 2: Strategische planning versus rechtszekerheid


open pdf

Auteur: Peter Renard | "Het is mijn diepe hoop dat de nieuwe regering inziet hoe belangrijk een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid voor Vlaanderen is. De steden kunnen deze beweging mee in gang zetten, maar dan moeten ze zwaarder op het Vlaams ruimtelijk beleid willen wegen.” Jef Van den Broeck over verleden en toekomst van structuurplanning.

Plannen voorbij de horizonColumn: kapot