Ruimte > Ruimte 20 > Beeld van een vrijheid

Ruimte 20: Beeld van een vrijheid


open pdf

Auteurs: Eva Heuts en Peter Vermeulen (01-12-2013) | Vlaanderen zit in de greep van de ‘appartementisering’. Bij het vallen van deze term steekt onvermijdelijk ook de vraag naar het karakter en de identiteit van dorps- en stadskernen de kop op. Hoe ga je als stedenbouwkundige hiermee om? Ontwerpbureau Stramien werkte voor de steden Ronse en Hoogstraten een studie uit rond dit thema. Uiteindelijk kwam er een scenario voor ruimtelijke kwaliteit uit de bus waarmee elke Vlaamse gemeente aan de slag kan.

Voor wie wordt hier eigenlijk ontworpen?De zorg voor littekens