Ruimte > Ruimte 21 > Behoorlijk regelgeven en herregulering

Ruimte 21: Behoorlijk regelgeven en herregulering


open pdf

Auteur: Bernard Hubeau (01-03-2014) | De systeemcrisis waarover Wolfgang Vandevyvere (Ruimte 21) het terecht heeft wordt onder meer toegeschreven aan de rol die het recht en de juristen spelen. De vraag is dan ook: hoe kan het recht hier een rol spelen, niet in het bestendigen van de systeemcrisis, maar in het oplossen ervan? Behoorlijk regelgeven is een moderne vorm van governance, luidt onze stelling. Hoe pakt dat uit, wanneer je dit toepast op de sfeer van de ruimtelijke ordening?

Van Zonnebeke tot PassendaleBlauwgroene netwerken in de Eurometropool