Ruimte > Ruimte 21 > Blauwgroene netwerken in de Eurometropool

Ruimte 21: Blauwgroene netwerken in de Eurometropool


open pdf

Auteurs: Isabelle Putseys, Bram Tack en Filip Vanhaverbeke (01-03-2014) | Sinds het begin van deze eeuw heeft de hernieuwde Europese aandacht voor ecologie water bij verschillende administraties opnieuw op de agenda geplaatst. Niet alleen vanuit de sector milieu en water maar ook vanuit ruimte en leefomgeving werd het thema aangekaart en opgenomen in ruimtelijke programma’s. Geïntegreerde visies werden naar voren geschoven: water werd verweven met ecologie, recreatie en publieke ruimte om het terug een plaats en functie te geven in de ruimte.

Behoorlijk regelgeven en herreguleringDe Merode. Een groene slaapster wakkergekust