Ruimte > Ruimte 21 > De open ruimte heeft landbouw nodig

Ruimte 21: De open ruimte heeft landbouw nodig


open pdf

Auteur: Saartje Degelin (01-03-2014) | Landbouw speelt een belangrijke rol in het buitengebied. Om de economische rendabiliteit en het duurzaam functioneren van de sector te garanderen blijft het ‘afbakenen’ van het agrarisch gebied in bestemmingsplannen cruciaal. Daarnaast wordt de landbouwsector als grootste openruimtebeheerder ook geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van water, milieu, klimaat en biodiversiteit. Drie elementen kunnen de slaagkans van toekomstige openruimteprojecten vergroten.

De Merode. Een groene slaapster wakkergekustDe toekomst: clusteren en bundelen