Ruimte > Ruimte 21 > De toekomst: clusteren en bundelen

Ruimte 21: De toekomst: clusteren en bundelen


open pdf

Auteur: Bart Vannieuwenhuyse (01-03-2014) | Het clusteren van activiteiten en het bundelen van goederenstromen vormen de rode draad doorheen vele logistieke trajecten. Via een betere benutting van infrastructuur, transportcapaciteit en ruimte komt men tot ware duurzame logistiek. Slim omgaan met goederenstromen en transportinfrastructuur, maar ook met ruimte, is daarbij de boodschap. De Extended Gateway werd in 2008 als leidend principe in transport en logistiek gelanceerd. De toekomst ligt meer dan ooit in het clusteren, bundelen, poolen en sharen.

De open ruimte heeft landbouw nodigEconomisch Netwerk Albertkanaal 2.0