Ruimte > Ruimte 21 > Economisch Netwerk Albertkanaal 2.0

Ruimte 21: Economisch Netwerk Albertkanaal 2.0


open pdf

Auteurs: Annemie Noordman, Natalie Raets en Gerard Stalenhoef (01-03-2014) | Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een ruimtelijk samenhangend geheel van vooral economische concentraties tussen Antwerpen en Maastricht/Luik, zoals de clusters Antwerps en Limburgs poortgebied, Netebekken en West-Limburg. Dit werd reeds in een planproces ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen onderkend. De gebiedsgerichte visie vormde de basis van de beslissing van 23 april 2004 over de ‘nadere uitwerking van het Albertkanaal’ (www.vlaanderen.be/ena). Het ENA actieprogramma legde afspraken vast voor verdere coproductie.

De toekomst: clusteren en bundelenENA: de schaduwkant van een succesverhaal