Ruimte > Ruimte 21 > Hands-up voor een collectieve ruimtecultuur

Ruimte 21: Hands-up voor een collectieve ruimtecultuur


open pdf

Auteur: Seppe De Blust (01-03-2014) | De afgelopen jaren is er iets aan het bewegen in het ruimtelandschap. De euforie rond stadsvernieuwing lijkt wat geluwd en de professionele ruimtemakers (architecten, administraties, bouwmeesters, stedenbouwkundigen,…) richten hun blik op de 20ste-eeuwse stadsrand – de nevelstad. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van collectiviteit en stedelijke ruilverkavelingen. Sommigen nemen zelfs het woord ‘metabolisme’ in de mond.

Gebiedsontwikkeling is van niemand en van iedereenHet beleidswoord van de dag: coördinatie