Ruimte > Ruimte 21 > Mentale innovatie is belangrijker dan een instrumentarium

Ruimte 21: Mentale innovatie is belangrijker dan een instrumentarium


open pdf

Auteur: Lambert Schoenmaekers (01-03-2014) | De ruimteboekhouding uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt zowel door de landbouwsector als natuur- en milieuverenigingen als een te realiseren doelstelling vooropgesteld, maar is tegelijk een bron van conflicten tussen beide partijen. Moet de ruimteboekhouding in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen behouden blijven? Kan er een einde gemaakt worden aan de consumptie van open ruimte?

Liever vernieuwing dan verdichtingRegionet Leuven