Ruimte > Ruimte 21 > Selectieve verdichting. Het is vijf voor twaalf

Ruimte 21: Selectieve verdichting. Het is vijf voor twaalf


open pdf

Auteur: Peter Vermeulen (01-03-2014) | Het artikel ‘Meer bouwen op minder ruimte’ (Ruimte 18) stelde een aantal pertinente vragen. Hoe realistisch is het concept van ruimteneutraliteit? En hoe dringend? Welke tendensen spelen vandaag op de woonmarkt? Welke modellen inzake verdichting zijn wenselijk? En welke uitdagingen staan de vergunningverlenende overheid te wachten? Peter Vermeulen neemt de handschoen op en zoekt naar concrete elementen die essentieel zijn, zowel voor het ruimtelijk beleid als voor het woonbeleid van de volgende regering.

Regionet LeuvenSysteemcrisis in de ruimtelijke ordening?