Ruimte > Ruimte 21 > Waar staan we met het openruimtebeleid in Vlaanderen?

Ruimte 21: Waar staan we met het openruimtebeleid in Vlaanderen?


open pdf

Auteur: Sylvie Van Damme (01-03-2014) | Heel wat beleidsdocumenten wekken de indruk dat er een grote eensgezindheid bestaat over de ontwikkeling van het Vlaamse platteland als een duurzame open ruimte en over het tegengaan van verdere versnippering. Maar het contrast met de realiteit op het terrein is groot. De invulling van eisen van afzonderlijke individuen en sectoren, gekoppeld aan een toenemende versoepeling van de generieke regelgeving, leidt tot chaotische autonome ontwikkelingen en een toenemende ruimtelijke complexiteit.

Systeemcrisis in de ruimtelijke ordening?Een eiland als mogelijkheid