Ruimte > Ruimte 22

Ruimte 22

Juni 2014

De zee

Ruimte zoekt met dit nummer verkoeling aan zee. Hoe zit het met ruimtelijke ordening en de ruimteclaims in, op en aan onze Noordzee?

artikels

 • Een eiland als mogelijkheid

  Auteurs: Jeroen De Waegemaeker en David Verhoestraete (01-06-2014) | Ruimtelijke planners en ontwerpers zijn doorgaans ‘landrotten’: hun denkkader, tools en lexicon zijn afgesteld op het droge. Maar de zee lonkt. Dit gebied lijkt immers ongerepte ruimtelijke mogelijkheden te bieden, van luchthavens, diepzeehavens, kusteilanden, windturbineparken, energieatollen tot geheel nieuwe steden. Ook in het vraagstuk omtrent klimaatadaptatie lijkt de zee een erg aanlokkelijk werkveld.

  lees meer
 • Eiland op het droge

  Auteurs: Luuk Boelens en Karel Van Den Berghe (01-06-2014) | Op de Werelddag van de Stedenbouw eind 2013 kaapte Karel Van den Berghe met zijn eindwerk ‘Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect, studiegebied Gent’ voor de Universiteit Gent een van de VRP-Afstudeerprijzen weg. In zijn studie stelt Van den Berghe zich de vraag hoe een stedelijke groei gerealiseerd kan worden zonder dat de stadstemperaturen een danig hoog niveau bereiken dat ze een gevaar voor de volksgezondheid worden.

  lees meer
 • Gekelderd erfgoed

  Auteurs: Ine Demerre, Marnix Pieters en Sven Van Haelst (01-06-2014) | Op 5 augustus 2013 ratificeerde België als 45ste lidstaat de UNESCO-Conventie ‘ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water’, aangenomen in Parijs op 2 november 2001. En sinds 4 april 2014 is er een nieuwe Belgische wet die uitvoering geeft aan deze ratificatie1. Twee scheepswrakken zijn door de minister van de Noordzee intussen erkend als cultureel erfgoed onder water: het wrak van het lichtschip West-Hinder en het wrak van de doormidden gebroken torpedobootjager HMS Wakeful. Met deze erkenning worden twee bijzonder symbolische sites onder de aandacht gebracht. We lichten ze hier even toe.

  lees meer
 • Terug naar een productief landschap

  Auteurs: Filip Buyse, Joachim Declerck, Stefan Devoldere en Elke Vanempten (01-06-2014) | ‘De’ stad en ‘het’ platteland, een stedenbeleid en een plattelandsbeleid, voedselproductie of wonen… als het gaat over de relatie tussen stad en platteland spreekt men vaak in nevengeschikten of tegengestelden. Toch zijn stad en platteland in Vlaanderen – en de typische functies die eraan zijn verbonden – zowel vanuit de hedendaagse ruimtelijke realiteit als vanuit historisch oogpunt niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar.

  lees meer
 • Wind in/uit de zeilen

  Auteurs: Sophie De Mulder, Veerle Strosse en Katleen Vermeiren (01-06-2014) | Naast het federale verhaal van de offshore-windparken, leek een aanvullende stand van zaken van diezelfde sector op Vlaamse bodem ons wel nuttig. Hoeveel zijn er, hoeveel komen er nog bij? Maar vooral: worden de vooropgestelde doelstellingen in Vlaanderen gehaald? Enig opzoekwerk door de afdeling Monitoring en Onderzoek van Ruimte Vlaanderen leverde een paar ontnuchterende conclusies op.

  lees meer