Ruimte > Ruimte 22 > Terug naar een productief landschap

Ruimte 22: Terug naar een productief landschap


open pdf

Auteurs: Filip Buyse, Joachim Declerck, Stefan Devoldere en Elke Vanempten (01-06-2014) | ‘De’ stad en ‘het’ platteland, een stedenbeleid en een plattelandsbeleid, voedselproductie of wonen… als het gaat over de relatie tussen stad en platteland spreekt men vaak in nevengeschikten of tegengestelden. Toch zijn stad en platteland in Vlaanderen – en de typische functies die eraan zijn verbonden – zowel vanuit de hedendaagse ruimtelijke realiteit als vanuit historisch oogpunt niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar.

Gekelderd erfgoedWind in/uit de zeilen