Ruimte > Ruimte 23 > De dichtheid van de leegte

Ruimte 23: De dichtheid van de leegte


open pdf

Auteurs: Els De Vos en Antoinette Mas (01-09-2014) | Voor planologen en beleidsmakers is de Antwerpse Groene Singel een belangrijk element in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Zij beschouwen deze zone immers als een onbenutte bufferruimte die mogelijkheden biedt om een aantal tekorten in de verdichte binnenstad op te vangen. Men zou er bijvoorbeeld publieke voorzieningen kunnen bouwen en ‘groen’ kunnen aanleggen: parken, speel- en sportterreinen, scholen, kinderopvang, feestruimten en sporthallen. Een visienota uit 2009 pleit ervoor om het bermenlandschap in de toekomst aantrekkelijker en publiek toegankelijk te maken. De Groene Singel wordt dus gezien als een soort brug tussen de binnen- en de buitenstad die de bestaande formele parken met elkaar kan verbinden.

Wind in/uit de zeilenEnergieke houtkanten