Ruimte > Ruimte 23 > Ervenconsulenten op bezoek

Ruimte 23: Ervenconsulenten op bezoek


open pdf

Auteurs: Inge Leenders, Christophe Vandevoort en Peter Vervoort (01-09-2014) | We berichtten er in een vergelijkbare context in het vorige nummer van Ruimte reeds over: het Vlaamse platteland staat voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen. Mondiaal stijgt de vraag naar voedsel, maar tegelijk nemen de Europese eisen vanuit milieu- en waterbeleid toe. Dat leidt tot een sterkere specialisatie en schaalvergroting in de landbouw, maar ook tot herstructurerings- of verbredingsopgaven in gebieden met water- of natuurdoelen. Naast landbouw, zoeken ook maatschappelijke functies zoals recreatie, toerisme, wonen of zorg een plek op het hedendaagse platteland. De blijvende afname van het aantal landbouwbedrijven leidt tot een hergebruiksopgave voor het vrijkomend patrimonium en biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe socio-economische dragers in het buitengebied.

Energieke houtkantenGroene lijm