Ruimte > Ruimte 23 > Groene lijm

Ruimte 23: Groene lijm


open pdf

Auteurs: Koen Stuyven en Jan Villain (01-09-2014) | Het uitbouwen van groene netwerken biedt lokale besturen heel wat mogelijkheden om met minder middelen toch te blijven investeren in omgevingskwaliteit. Vanuit dat perspectief is het budget niet langer de bepalende factor of een hindernis voor het realiseren van goede projecten. Samenwerkingsverbanden met diverse partners en de alertheid om in te pikken op lopende zaken zullen de komende jaren doorslaggevend zijn om op lokaal niveau aan publieke ruimte te werken.

Ervenconsulenten op bezoekLandschappen lezen