Ruimte > Ruimte 23 > Van verbondenheid naar betrokkenheid

Ruimte 23: Van verbondenheid naar betrokkenheid


open pdf

Auteurs: Oswald Devisch en Sylvie Van Damme (01-09-2014) | Wat is de plaats van het landschap in ons toekomstig maatschappelijk doen en denken? Met een nieuwe legislatuur doemen er nieuwe horizonten op. Ook op het vlak van ruimtelijke ordening. Een reflectie over de immer veranderende driehoek burger – middenveld – beleid.

Spelers in een landschapBXL 2040