Ruimte > Ruimte 24

Ruimte 24

December 2014
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Fragiel maar noodzakelijk

  Auteurs: Marc Martens en Koen Raeymaekers (01-12-2014) | In 2009 stelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de allereerste keer een bouwmeester aan. Olivier Bastin kreeg een mandaat van vijf jaar. Gedurende deze periode, waarin hij alle ontwerpen voor publieke bouwprojecten op zijn werktafel kreeg, profileerde Bastin zich als een figuur met een sterk sociaal instinct en erg uitgesproken meningen. Vier jaar later was ook de stad Charleroi aan de beurt. Daar haalde burgemeester Magnette (PS) de jonge Georgios Maillis langs de voordeur in het stadhuis binnen als kersverse ‘stadsbouwmeester’.

  lees meer
 • BXL 2040

  Auteur: Yves Van De Casteele (01-12-2014) | Zelfstandig gewest, federale hoofdstad, Europese magneet, transitplek par excellence, twistappel met hoog symbolische waarde... Dat de Brusselse ruimte niet onder één hoedje te vangen is, klinkt als een understatement. Deze metropool heeft ook een woelig stedenbouwkundig verleden achter de rug en zoekt voor de 21ste eeuw naar een nieuw ruimtelijk profiel. De Gewestelijke Overheidsdienst voor Stedelijke Ontwikkeling zette zich daarom aan het werk voor het ontwerp van een globaal ontwikkelingsplan: Brussel 2040.

  lees meer
 • Een duurzame wijk in Genappe

  Auteurs: Bart Aerts en Jens Aerts (01-12-2014) | In Vlaanderen zijn we in stadsontwikkeling sinds het einde van de jaren ‘90 vertrouwd geraakt met de procedure van de publiek-private samenwerking (PPS). Ook is het aspect duurzaamheid steeds consequenter in alle facetten en denkfases opgenomen in projecten, op schaal van gebouwen maar ook op gebied van wijkontwikkeling. (...) In de ontwikkeling van de ‘éco-quartier’ in het Waalse Genappe zijn de aspecten PPS en duurzaamheid specifiek aanwezig in het proces van ontwikkeling van en rond de oude industriële site van de Sucrerie. Een verslag over een pilootproject rond duurzaamheidsdenken in Wallonië, op schaal van de wijk.

  lees meer
 • Een landschap stoort zich niet aan grenzen

  Auteurs: Katia De Bock, Sven De Bruycker en Jeroen Van Looy (01-12-2014) | Storende infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan kerncentrales) die ingepland is vlakbij de landsgrens. Of handig uitgebuite verschillen in regelgeving aan weerszijden van een grens die door een uniform gebied als het Zoniënwoud loopt. Voorbeelden van zinloze of contraproductieve ‘begrenzingen’ op het vlak van ruimtelijke ordening zijn legio – en dat in een hoe langer hoe meer geïntegreerde wereld.

  lees meer
 • Eerste intergewestelijke visievorming voor de Brusselse Noordrand

  Auteurs: Sven De Bruycker, Maarten Lenaerts en Wiet Vandaele (01-12-2014) | Met het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Noordrand proberen Vlaamse en Brusselse partners voor het eerst tot een gezamenlijke visie op een grensoverschrijdend gebied te komen. De vele uitdagingen waarmee het Metropolitaan Kerngebied en de metropool Brussel geconfronteerd worden, manifesteren zich hier acuut. De verstedelijking van Brussel heeft immers allang kernen als Strombeek-Bever, Vilvoorde, Machelen en Zaventem bereikt.

  lees meer
 • Intra/extra muros: kanttekeningen bij een gevangenisdorp

  Auteurs: Gideon Boie en Fie Vandamme (01-12-2014) | In de overzichtspublicatie ‘BMa / man of thoughts’ van gewezen Brussels Bouwmeester Olivier Bastin wordt het gevangenisdorp Haren gepresenteerd als een humaan alternatief voor onze klassieke gevangenisinstellingen. De lichtvoetige tekst is symptomatisch voor de manier waarop een eeuwenoude strafpraktijk van afzonderen, opsluiten en beveiligen vandaag in een nieuw licht verschijnt. Nochtans bestond de hoop om met de nieuwe gevangenis van Haren te komen tot een moderne, humane vrijheidsberoving. Het roept ook de vraag op wat de functie van de Brussels Bouwmeester is en kan zijn, nu de rol van de architect beperkt wordt tot onderaannemer van een consortium.

  lees meer