Ruimte > Ruimte 25

Ruimte 25

Maart 2015
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Meer dan een onderdak

  Auteurs: Gert Eyckmans en Peter Vande Sompele (01-03-2015) | In het Antwerpse Borgerhout staat een huis. Een huis met vijf eenpersoonsflats en een grote gemeenschappelijke ruimte. Tot zover niets buitengewoons – ware het niet dat het hier gaat om een Vlaamse primeur, die het cohousing principe tracht te verzoenen met ouderenzorg en sociale huisvesting. Geen evidentie, zo blijkt. Maar wel mogelijk, zelfs wenselijk. De intiators geven tekst en uitleg bij het proces.

  lees meer
 • 250 wooncoöperaties

  Auteur: Han van de Wetering (01-03-2015) | De Zwitserse stad Zürich heeft alleen nog maar goede buurten. Dit is vooral te danken aan de renaissance van de ‘Wohngenossenschaften’, een eigenzinnige Zwitserse vorm van de wooncoöperatie. De dynamiek heeft zich de afgelopen tien jaar vertaald in een opmerkelijke productie van innovatieve, kwalitatief hoogstaande en uiterst duurzame woningbouwprojecten. Met het idee dat betaalbare huisvesting uit eigen middelen gefinancierd kan worden, geldt Zürich inmiddels als inspiratiebron voor veel Europese steden die geconfronteerd worden met problemen bij het beheer van hun sociale woningbestand.

  lees meer
 • Apart Samen

  Auteur: Sofie Deberdt (01-03-2015) | Samenhuizen kan op verschillende manieren. Je kunt woningen delen. Je kunt ook schuttingen tussen tuintjes weghalen, zodat de kinderen samen kunnen spelen. Buren kunnen zich ontfermen over hun directe omgeving. Zo komt er ruimte om elkaar te ontmoeten, ruimte voor groene vingers, ruimte om je handen vuil te maken, ook in de stad.

  lees meer
 • De glazen bol van SVR

  Auteur: Dirk Luyten (01-03-2015) | Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we willen wel de toekomstige behoeften aan woningen, woonomgeving, infrastructuur en voorzieningen kennen. Begin dit jaar stelde de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) haar nieuwe projectieresultaten 2015-2030 voor. De projecties van SVR gebeuren op het niveau van de gemeente en de cijferreeksen bevatten een schat aan bevolkingsprognoses tot 2030. Hoe ziet de demografische toekomst van Vlaanderen eruit?

  lees meer
 • Do's en don'ts van PPS

  Auteurs: Tom Coppens en Joris Voets (01-03-2015) | Matti Siemiatycki’s internationaal onderzoek naar het gebruik en de effecten van publiek-private samenwerking (PPS) resulteerde in een indrukwekkend palmares aan A1-publicaties en maakte van de jonge professor een household name in de PPS-sector. Tom Coppens en Joris Voets wilden weten: wat zijn de ervaringen met PPS in Canada en wat kunnen we hieruit leren voor de Vlaamse PPS-praktijk?

  lees meer
 • Mijn stad, mijn thuis

  Auteurs: Bernard Hubeau, Pol Van Damme en David Van Vooren (01-03-2015) | Woonlinten, verspreide bebouwing en vrijstaande gezinswoningen op ruim bemeten percelen in verkavelingen buiten de stad bepalen nog altijd het ruimtelijk beeld van Vlaanderen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er door de komst van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vandaag kleiner wordt verkaveld en er gedeeltelijk wordt overgeschakeld naar meer compacte woontypologieën, is dit beeld de laatste decennia niet fundamenteel gewijzigd.

  lees meer
 • Minder ruimte, meer architectuur

  Auteur: Wieland De Hoon (01-03-2015) | De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot. En met de woningbouwopgave waarvoor we staan, wordt die alleen maar groter. Hoe kunnen we duurzaam en inventief omgaan met de schaars wordende ruimte? En hoe draagt architectuur hieraan bij? Hoe kun je een stijgende woonvraag en duurzaam ruimtegebruik op elkaar afstemmen? Is het enkel een kwestie van (her)verdelen van de ruimte? Of gaat het om het vastleggen van (radicale) prioriteiten?

  lees meer
 • Nieuwe woonvormen: volgt de wetgever?

  Auteur: Diederik Vermeir (01-03-2015) | In België en elders in Europa neemt de belangstelling voor nieuwe woonvormen toe. Community Land Trust, cohousing, het idee van verhandelbare bouwrechten… het gonst van al dan niet revolutionaire trends en initiatieven. Vroeg of laat hebben die nieuwe ontwikkelingen natuurlijk ook een wettelijk kader nodig. Krijgt onze wetgever al die<br /> innovatie bijgebeend?

  lees meer
 • Stevent Vlaanderen af op een vastgoedcrisis?

  Auteurs: Marc Martens en Peter Vermeulen (01-03-2015) | Is een vastgoedcrisis in Vlaanderen nog te vermijden? Als er niet snel een vernieuwend en daadkrachtig ruimtelijk woonbeleid komt, dreigen er in ieder geval ook hier Spaanse toestanden. Een en ander heeft te maken met verschillende percepties van de Vlaamse woningmarkt die niet blijken te stroken met de becijferbare realiteit. We zetten ze hier even op een rijtje.

  lees meer
 • Verhandelbare ontwikkelingsrechten

  Auteur: Tom Coppens (01-03-2015) | Het instrument van de verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) komt uit de Verenigde Staten stilaan overgewaaid naar Europa. In Nederland werden er al pilootprojecten opgestart en ook in Frankrijk en Italië trekt het instrument aandacht. Bij ons belooft het Vlaamse regeerakkoord de toepasbaarheid van VOR te onderzoeken.

  lees meer