Ruimte > Ruimte 25 > Mijn stad, mijn thuis

Ruimte 25: Mijn stad, mijn thuis


open pdf

Auteurs: Bernard Hubeau, Pol Van Damme en David Van Vooren (01-03-2015) | Woonlinten, verspreide bebouwing en vrijstaande gezinswoningen op ruim bemeten percelen in verkavelingen buiten de stad bepalen nog altijd het ruimtelijk beeld van Vlaanderen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er door de komst van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vandaag kleiner wordt verkaveld en er gedeeltelijk wordt overgeschakeld naar meer compacte woontypologieën, is dit beeld de laatste decennia niet fundamenteel gewijzigd.

Meer dan een onderdakMinder ruimte, meer architectuur