Ruimte > Ruimte 25 > Minder ruimte, meer architectuur

Ruimte 25: Minder ruimte, meer architectuur


open pdf

Auteur: Wieland De Hoon (01-03-2015) | De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot. En met de woningbouwopgave waarvoor we staan, wordt die alleen maar groter. Hoe kunnen we duurzaam en inventief omgaan met de schaars wordende ruimte? En hoe draagt architectuur hieraan bij? Hoe kun je een stijgende woonvraag en duurzaam ruimtegebruik op elkaar afstemmen? Is het enkel een kwestie van (her)verdelen van de ruimte? Of gaat het om het vastleggen van (radicale) prioriteiten?

Mijn stad, mijn thuisNieuwe woonvormen: volgt de wetgever?