Ruimte > Ruimte 26 > De campus van de 21ste eeuw

Ruimte 26: De campus van de 21ste eeuw


open pdf

Auteurs: Jet Houwers en Wies Sanders (01-06-2015) | De internettechnologie heeft ertoe geleid dat de manier waarop wij communiceren, leren en werken de laatste decennia fundamenteel veranderd is. We zijn niet langer gebonden aan plaats of tijd om informatie te delen of te becommentariëren. En dit stelt andere eisen aan het onderwijs (...). In dit artikel wordt ingegaan op het leren van morgen, de rol die onderwijs hierbij zou moeten spelen en wat de ruimtelijke implicaties hiervan kunnen zijn.

3 EikenMensen maken de stad