Ruimte > Ruimte 26 > Mensen maken de stad

Ruimte 26: Mensen maken de stad


open pdf

Auteurs: Els Depudyt, Lise Hullebroeck en Simon Verledens (01-06-2015) | Hoe willen we wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen in de stad van 2030? Om de ruimtelijke opties voor de toekomst vast te leggen maakt de Stad Gent een nieuw ruimtelijk structuurplan of structuurvisie op. Daarbij staat niet alleen de ruimte maar ook de mens, of ruimtegebruiker, centraal. Daarom koos de Stad Gent ervoor om dit inhoudelijke traject van bij het begin te ondersteunen met enerzijds een strategische milieubeoordeling en anderzijds een breed maatschappelijk debat met alle Gentenaars. Betrokkenheid creëren bij zowel specialisten als moeilijker bereikbare doelgroepen is daarbij een continue evenwichtsoefening.

De campus van de 21ste eeuwOp weg naar een Europese arbeidsmarkt voor ruimtelijke planners