Ruimte > Ruimte 26 > Op weg naar een Europese arbeidsmarkt voor ruimtelijke planners

Ruimte 26: Op weg naar een Europese arbeidsmarkt voor ruimtelijke planners


open pdf

Auteur: Joris Scheers (01-06-2015) | In de schoot van de European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU) werd de voorbije jaren gewerkt rond het profiel en de opleiding van ruimtelijk planners in Europa. Een van de concrete aanleidingen was de herziening op 20 november 2013 van de Europese richtlijn rond de erkenning van de beroepskwalificaties (Recognition of professional qualifications) van 7 september 2005 (2005/36/EC).

Mensen maken de stadRingland - het plan