Ruimte > Ruimte 26 > Versterk de dorpskern

Ruimte 26: Versterk de dorpskern


open pdf

Auteur: Peggy Totté (01-06-2015) | Het is van cruciaal belang dat ook kleinere gemeenten en steden zich kunnen inschakelen in een krachtdadig beleid dat streeft naar kernversterking, leefbare landbouw, natuurontwikkeling en duurzame mobiliteit. Daarom organiseerde de VRP in samenwerking met de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) van Herentals op 6 mei 2015 een event over kernversterking. Met praktijkvoorbeelden uit Herentals, Nijlen, Dessel en Gooik kregen de ruim 150 deelnemers een breed scala aan tips en tricks om in hun gemeente mee aan de slag te gaan. Een van de sprekers was stedenbouwkundige Peggy Totté, die op basis van een concrete case – een analyse van de dorpskern van Dessel – toelichtte wat Vlaanderen nodig heeft om tot een kwalitatieve kernversterking te komen. Volgende bijdrage schetst de grote lijnen van haar betoog.

Ringland - het planWanneer wordt een school breed?