Ruimte > Ruimte 26 > Welk diploma heeft een omgevingsambtenaar nodig?

Ruimte 26: Welk diploma heeft een omgevingsambtenaar nodig?


open pdf

Auteur: Wolfgang Vandevyvere (01-06-2015) | Op 25 april 2014 werd het decreet over de omgevingsvergunning door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Het werd in het Staatsblad gepubliceerd op 23 oktober 2014. De inwerkingtreding ervan moet geregeld worden bij uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Regering keurde het besluit op de omgevingsvergunning principieel goed op 24 april 2015, om het voor te leggen aan de Raad van State.

Wanneer wordt een school breed?Basisbereikbaarheid in vijf stellingen