Ruimte > Ruimte 27

Ruimte 27

September 2015
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Een voorstel voor de herinrichting van de Brusselse kleine ring

  Auteur: Rien Van de Wall (01-09-2015) | In november 2014 ging de VRP-Afstudeerprijs naar twee laureaten: Rien van de Wall en Marian Plas (beiden VUB). Met zijn streefbeeldstudie ‘De Brusselse kleine ring: conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector’ past van de Wall perfect binnen het verhaal van dit mobiliteitsdossier. De grote verdienste van deze studie is dat de auteur voor dit prangende ruimtelijke en mobiliteitsvraagstuk verder durft te denken dan de meest voor de hand liggende oplossingen.

  lees meer
 • Basisbereikbaarheid in vijf stellingen

  Auteurs Karel Martens en Thomas Vanoutrive (01-09-2015) | Mobiliteit, bereikbaarheid? Wat is nu eigenlijk de bottomline in de hele discussie omtrent het organiseren van onze verplaatsingen? Researchers Vanoutrive en Martens belichten in deze bijdrage concepten als vervoersarmoede en basisbereikbaarheid. Volgens hen heeft elke mens recht op toegang tot een aantal basisactiviteiten en -diensten, om een zinvol leven te kunnen leiden. Sociale inclusie, daar draait het om. Puntjes op de i’s van basisbereikbaarheid, in vijf niet mis te verstane stellingen.

  lees meer
 • Brussels Airport: intermodale hub voor een hele regio?

  Auteurs: Erwin Lammens en Alain Vandenplas (01-09-2015) | Nergens in ons land is de concentratie van bevolking en tewerkstelling zo hoog als in de Brusselse regio, met inbegrip van de Vlaamse Rand. Vrijwel dagelijks dreigt er een verkeersinfarct. Kan het vervoersknooppunt van de luchthaven van Zaventem de bypass vormen die voorkomt dat het hele mobiliteitssysteem dichtslibt.

  lees meer
 • De onzichtbare kant van infrastructuurprojecten

  Auteur: Matthias Blondia (01-09-2015) | Infrastructuurprojecten hebben vaak een zichtbare complexiteit. Die kan technisch of ruimtelijk zijn van aard. Beter is het als die complexiteit niet zichtbaar is voor het ongetrainde oog. Dan kan het niet anders of er moet een straffe ontwerper aan het werk geweest zijn. Een voorbeeldproject, heet het dan. Maar heel wat andere kanten van een project krijgen we nooit te zien. De sociale complexiteit waar projecten steeds vaker en steeds meer mee geconfronteerd worden, is er één van.

  lees meer
 • Het paradigmaperspectief

  Auteur: Kris Peeters (de andere) (01-09-2015) | Veel is intussen verdwenen in de nevelen van mijn geheugen, maar de persvoorstelling van mijn eerste boek over mobiliteit herinner ik me als de dag van gisteren.

  lees meer
 • In vogelvlucht, met een manifest als gids

  Auteurs: Hans Tindemans en Maarten Van Acker (01-09-2015) | In mei publiceerde de VRP haar Manifest Mobiliteit 1.0, het eindresultaat van een denktank van experts op vlak van mobiliteit en ruimte. Het manifest, dat een geïntegreerde kijk biedt op hoe we in Vlaanderen een aantal mobiliteits- en bestuurlijke knopen kunnen doorhakken, is een werkstuk dat uitnodigt tot debat. Het werd in de media en op diverse fora positief onthaald. De voorbije maanden heeft de VRP al heel wat gesprekken aangeknoopt met politieke partijen, administraties, infrastructuurbeheerders en andere stakeholders. We grepen dit themanummer van Ruimte over mobiliteit en infrastructuur dankbaar aan om een aantal experts uit te nodigen en een aantal thema’s uit het manifest verder uit te diepen.

  lees meer
 • Leefstraten

  Auteur: Nick Deham (01-09-2015) | In Gent kent men sinds 2013 straten waarbij de conventies rond (auto)mobiliteit, publiek domein en sociale verbondenheid in vraag worden gesteld. Bewoners gaan er aan de slag om hun straat op een andere manier in te richten en te gebruiken. ‘Leefstraten’ worden twee maanden lang autovrij of autoluw gemaakt. Bewoners gaan samen op zoek naar oplossingen om hun wagen elders te parkeren, in een buurtparking of in onderbenutte Park & Rides. Daardoor komt er ruimte vrij voor ‘groen’, ontmoeting en samenleving.

  lees meer
 • Trappers in de lift

  Auteur: Wout Baert (01-09-2015) | Het lijkt wel of de fiets aan een comeback bezig is. Fietsen zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het straatbeeld en veel lokale besturen sparen kosten noch moeite om het fietsen te stimuleren. Om ook in Vlaanderen deze evolutie te kunnen ondersteunen, richtte de Vlaamse regering in maart 2014 Fietsberaad Vlaanderen op, naar analogie met het Nederlandse Fietsberaad. Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum, in de schoot van de VVSG, gericht op het stimuleren van fietsbeleid en het opzetten van concreet en praktijkgericht onderzoek.

  lees meer