Ruimte > Ruimte 27 > In vogelvlucht, met een manifest als gids

Ruimte 27: In vogelvlucht, met een manifest als gids


open pdf

Auteurs: Hans Tindemans en Maarten Van Acker (01-09-2015) | In mei publiceerde de VRP haar Manifest Mobiliteit 1.0, het eindresultaat van een denktank van experts op vlak van mobiliteit en ruimte. Het manifest, dat een geïntegreerde kijk biedt op hoe we in Vlaanderen een aantal mobiliteits- en bestuurlijke knopen kunnen doorhakken, is een werkstuk dat uitnodigt tot debat. Het werd in de media en op diverse fora positief onthaald. De voorbije maanden heeft de VRP al heel wat gesprekken aangeknoopt met politieke partijen, administraties, infrastructuurbeheerders en andere stakeholders. We grepen dit themanummer van Ruimte over mobiliteit en infrastructuur dankbaar aan om een aantal experts uit te nodigen en een aantal thema’s uit het manifest verder uit te diepen.

Het paradigmaperspectiefLeefstraten