Ruimte > Ruimte 28

Ruimte 28

December 2015
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Eten! Over voedselwinkels en hun bereikbaarheid

  Auteurs: Jeroen Cant en Ann Verhetsel (01-12-2015) | Daar zit je dan. Met een kom uitgeschudde cornflakes en een lege melkfles. Wat doe je dan, op een weekendmorgen? Als je in een villawijk in de Voorkempen woont spring je eenvoudigweg in je SUV en je zoeft naar de hypermarkt aan de rijksweg, of naar de 24/7 nachtwinkel in het nabijzijnde dorp. Die fles melk wordt plots problematisch, wanneer je niet meer goed uit de voeten kunt en je alleen, schuifelend achter je rollator, de straat op moet. Ann Verhetsel en Jeroen Cant onderzochten hoe het zit met de bereikbaarheid van ons voedsel, en waar de mogelijke knelpunten en oplossingen zitten. De Vlaamse detailhandel zoals u hem nog niet had bekeken.

  lees meer
 • Brussel, productieve stad

  Auteur: Kristiaan Borret (01-12-2015) | De voorbije twintig jaar zijn de Vlaamse steden veel aantrekkelijker geworden. Er is een grote inspanning geleverd om via stadsvernieuwing de stad te promoten als voorkeurslocatie voor zowel wonen als werken, cultuur en recreatie. Het model van de traditionele Europese gemengde stad was daarbij richtinggevend. Monofunctionaliteit zien we meestal als een erfzonde uit het modernisme, waar we dan de ideologie van de gemengde stad tegenover zetten. Maar hoe gemengd is die gemengde stad eigenlijk?

  lees meer
 • De Hoorn. Creatief leven in de brouwerij

  Auteur: Michiel Van Balen (01-12-2015) | In Leuven sloegen in 2006 zeven jonge creatieve ondernemers de handen in elkaar om een werkomgeving te creëren waar kruisbestuiving, innovatie en ondernemerschap centraal moesten staan. Eind 2007 konden ze het gebouw De Hoorn kopen, aan de kop van de Vaartkom. Een beschermd monument, waar in 1926 de allereerste Stella Artois gebrouwd werd en dat meer dan 25 jaar had leeggestaan omdat er geen commerciële interesse was om het te ontwikkelen. De nieuwe eigenaars zagen er echter mogelijkheden voor een mix van kantoren (uitsluitend voor de creatieve economie), evenementenzalen (voornamelijk in de historische brouwzalen) en horeca. De ontwikkeling van De Hoorn werd een succesverhaal, maar het kan nog beter, volgens hun eigen zeggen…

  lees meer
 • De werkende stad van de toekomst in tien punten

  Auteur: Han Verschure (01-12-2015) | Productie, produceren betekent volgens het boekje het toevoegen van waarde. Dat kan economische waarde zijn, maar ook emotionele, ecologische, maatschappelijke of culturele waarde. De economische waarde stuurt en domineert vandaag onze samenleving. Maar de andere toegevoegde waarden blijken voor de toekomst van onze steden met de dag belangrijker te worden. Met een andere focus op productiviteit in de samenleving wordt de discussie over de toekomstige productieve stad hier in tien argumenten aangescherpt. En tussendoor vindt u een aantal citaten uit publicaties die de moeite waard zijn.

  lees meer
 • Kameleons en paarse sproeten

  Auteurs: Maarten Gheysen en Bram Tack (01-12-2015) | In Zuid-West-Vlaanderen merken we sinds kort een toename in de omzetting van kleinschalige economische sites naar woonprojectgebieden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is die omzetting vaak niet nodig en zelfs niet wenselijk. De intercommunale Leiedal en het Agentschap Ondernemen onderzoeken dit fenomeen en ontwikkelen een reeks instrumenten om het transformatieproces tegen te gaan.

  lees meer
 • Metropolitaan kerngebied

  Auteurs: Kobe Boussauw, Ben Derudder, Erik Louw, Evert Meijers, Joren Sansen, Tom Storme, Wiet Vandaele, Geoffrey Vanderstraeten, Michiel Van Meeteren en Frank Witlox (01-12-2015) | Waar haalt Vlaanderen de kritische massa die nodig is om als economische speler op wereldschaal ernstig genomen te worden? Het departement Ruimte Vlaanderen liet twee studies uitvoeren, die moeten uitmonden in een visievorming. Met als hamvraag: hoe kunnen we de bevolkingsgroei en de bijhorende stedelijke ontwikkeling zodanig kanaliseren, dat er een economisch performante Vlaamse stedelijke agglomeratie ontstaat?

  lees meer
 • Segmentatie van werklocaties

  Auteurs: Guy Geudens, Bart Muskens, Inge Pennincx, Jacques Van Dinteren en Jan Zaman (01-12-2015) | Om bedrijven een geschikte plek te kunnen bieden, is het van belang bedrijfslocaties te segmenteren. Het gaat daarbij niet alleen om monofunctionele locaties (bedrijventerreinen en kantorenparken), maar ook om verspreid voorkomende locaties in of buiten de stad. Als het goed is, is een dergelijke opdeling herkenbaar voor zowel overheden als ondernemers. De auteurs van dit artikel onderzochten op vraag van de Vlaamse overheid waarom de segmentatie van werkgebieden zoals ze werd uitgetekend in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997 nooit enige weerklank heeft gevonden. Op basis van hun bevindingen schetsen ze een voorstel voor een nieuwe aanpak.

  lees meer