Ruimte > Ruimte 28 > Brussel, productieve stad

Ruimte 28: Brussel, productieve stad


open pdf

Auteur: Kristiaan Borret (01-12-2015) | De voorbije twintig jaar zijn de Vlaamse steden veel aantrekkelijker geworden. Er is een grote inspanning geleverd om via stadsvernieuwing de stad te promoten als voorkeurslocatie voor zowel wonen als werken, cultuur en recreatie. Het model van de traditionele Europese gemengde stad was daarbij richtinggevend. Monofunctionaliteit zien we meestal als een erfzonde uit het modernisme, waar we dan de ideologie van de gemengde stad tegenover zetten. Maar hoe gemengd is die gemengde stad eigenlijk?

Trappers in de liftDe Hoorn. Creatief leven in de brouwerij