Ruimte > Ruimte 28 > Metropolitaan kerngebied

Ruimte 28: Metropolitaan kerngebied


open pdf

Auteurs: Kobe Boussauw, Ben Derudder, Erik Louw, Evert Meijers, Joren Sansen, Tom Storme, Wiet Vandaele, Geoffrey Vanderstraeten, Michiel Van Meeteren en Frank Witlox (01-12-2015) | Waar haalt Vlaanderen de kritische massa die nodig is om als economische speler op wereldschaal ernstig genomen te worden? Het departement Ruimte Vlaanderen liet twee studies uitvoeren, die moeten uitmonden in een visievorming. Met als hamvraag: hoe kunnen we de bevolkingsgroei en de bijhorende stedelijke ontwikkeling zodanig kanaliseren, dat er een economisch performante Vlaamse stedelijke agglomeratie ontstaat?

Kameleons en paarse sproetenSegmentatie van werklocaties