Ruimte > Ruimte 29 > 5 strategische allianties voor landbouw en ruimte

Ruimte 29: 5 strategische allianties voor landbouw en ruimte


open pdf

Auteurs: Elke Rogge en Elke Vanempten (01-03-2016) | Ruimte, landbouw en ontwerp: het zijn drie zaken die niet vaak met elkaar in verband gebracht worden. Maar als je ze koppelt, kunnen interessante allianties ontstaan. In 2014 werd vanuit dat idee een oproep gelanceerd tot het indienen van ‘Pilootprojecten Productief Landschap’. Ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking met het landschap en de samenleving werden gezocht én gevonden. Vijf projecten genieten intussen van een advies- en expertisebegeleiding, met als doel de concrete uitvoering van het innovatieproject. Ze worden in deze bijdrage in detail voorgesteld.

Segmentatie van werklocatiesA 11. Infrastrucuurproject zorgt voor nieuw landschap