Ruimte > Ruimte 29 > De slag om Olen

Ruimte 29: De slag om Olen


open pdf

Auteurs: Inne Pijpers en Gerard Vervisch (01-03-2016) | De kleine, landelijke gemeente Olen timmert al achttien jaar aan een leefbare ruimte waar het goed is om te wonen en te werken. Al bij de opmaak van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in 1999 besliste ze om de bevolking en vertegenwoordigers van verenigingen en sectoren te betrekken via stuurgroepen.

Bos en stadInto the wild. Zes stellingen