Ruimte > Ruimte 29 > Into the wild. Zes stellingen

Ruimte 29: Into the wild. Zes stellingen


open pdf

Hans Leinfelder, Peggy Totté, Sylvie Van Damme e.v.a. (01-03-2016) | In Vlaanderen worden elke dag zes hectare van de schaarse open ruimte bebouwd. Toch hebben we die ruimte hard nodig: denk maar aan waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstoffen, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio. Het VRP Lab ‘Offensief Open’ boog zich in het voorjaar van 2015 in vier thema-avonden over deze kwestie en kwam tot de vaststelling dat het niet volstaat om beleidsmakers en politici te overtuigen van de kwaliteiten en mogelijkheden van open ruimte.

De slag om OlenMechels groen