Ruimte > Ruimte 29 > Metropolitan landscapes

Ruimte 29: Metropolitan landscapes


open pdf

Auteurs: Julie Mabilde en Elke Vanempten (01-03-2016) | In Brussel en omgeving verandert de open ruimte voortdurend. Ze hoeft die veranderingen echter niet passief te ondergaan, want open ruimte bezit heel wat capaciteiten om een actieve, sturende en structurerende rol op te nemen in de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de verstedelijkte ruimte. Toch blijft die potentie vandaag vaak nog onderbenut.

Mechels groenNaar financiële vereveningen tussen lokale besturen