Ruimte > Ruimte 29 > TEEB stad tool

Ruimte 29: TEEB stad tool


open pdf

Auteur: Freek Liebrand (01-03-2016) | Met ecosysteemdiensten tracht het natuurbeleid andere beleidsvelden duidelijk te maken dat een goed functionerend ecosysteem niet alleen intrinsiek waardevol is, maar ook heel wat andere diensten levert aan onze verstedelijkte samenleving. (...) In Nederland gaat de TEEB-stad tool nog een stapje verder. Door het vroegtijdig betrekken van de personen die in het kader van ontwikkelingsplannen effectief baat hebben bij investeringen in groen, kan het draagvlak worden vergroot en een rendabeler project worden gerealiseerd.

Regie aanwijzingen voor klimaatbestendige steden en dorpenZorgende Zorro's