Ruimte > Ruimte 29 > Zorgende Zorro's

Ruimte 29: Zorgende Zorro's


open pdf

Auteurs: Marjolijn Claeys en Hans Leinfelder (01-03-2016) | Onderzoek naar burgerinitiatieven spitste zich in Vlaanderen tot voor kort toe op initiatieven in stedelijke omgevingen, zoals recent nog gebeurde in opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden (Verschuere et al., 2013). Dit artikel verruimt de verkenning naar burgerinitiatieven in de Vlaamse open ruimte.

TEEB stad toolBoterhammen aan de Kanaalkant