Ruimte > Ruimte 3

Ruimte 3

September 2009
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Het Vlaams landschap roept om een sterk ontwerp

  Auteur: Ann Meirlaen (01-09-2009) | De landschapsarchitect is in Vlaanderen nog onvoldoende met de grote schaal bezig. Een aparte opleiding master in de landschapsarchitectuur zou het de landschapsarchitect mogelijk moeten maken om mee het debat over de toekomst van de ruimte te voeren.

  lees meer
 • Column: kapot

  Auteur: Geert Van Istendael (01-09-2009) | Bijna honderd jaar oud is het gedicht van Willem Gijssels, getoonzet door de jonge Renaat Veremans, en toen al was het de romantische onzin die generaties romantische flaminganten heeft laten zwijmelen.

  lees meer
 • Dromen van een groene rivier

  Auteur: Kitty Haine (01-09-2009) | Terwijl alle ogen gericht waren op de Oosterweelverbinding startte de stad Antwerpen in 2007 met een visie- en planvormingsproces voor de Groene Singel. De grote maar onderbenutte en gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad moet uitgroeien tot een nieuw centraal gebied en de vijf parken rond de stad moeten met elkaar worden verbonden.

  lees meer
 • Een ring is een weg in het landschap

  Auteur: Bart Van Moerkerke (01-09-2009) | Infrastructuur is meer dan een verbinding tussen punt A en punt B. Ze ligt ergens in een stad, aan de rand ervan, in de open ruimte. Infrastructuur is een plek op zich. En daarom moet ze ontworpen worden als publieke ruimte.

  lees meer
 • Een strategie voor de publieke ruimte

  Auteur: Peter Vermeulen (01-09-2009) | [pyblik] is een bijscholing voor ontwerpers en een cursus voor projectleiders. De derde cyclus start in oktober. Is dit initiatief het juiste instrument om alle facetten van de publieke ruimte in de hele Brusselse agglomeratie op een coherente manier te benaderen?

  lees meer
 • Er is voldoende bouwgrond

  Auteur: Isabelle Loris (01-09-2009) | Vlaanderen telt 410.000 onbebouwde percelen met een gewestplanbestemming die bebouwing toelaat. Daarop kunnen tussen 800.000 en 910.000 wooneenheden worden gebouwd. Op korte en lange termijn is geen sprake van schaarste op de bouwgrondmarkt.

  lees meer
 • Het leerproces van Oosterweel

  Auteurs: Marleen Goethals, Dirk Lauwers en Sandra Vanveldhoven (01-09-2009) | Voor het eerst wordt het analysemodel van de Amerikaanse politicoloog J.W. Kingdon toegepast in Vlaanderen, en wel op het merkwaardige besluitvormingsproces rond de Oosterweelverbinding. Wat begon als een geruisloos verhaal, eindigde in een felle maatschappelijke polemiek.

  lees meer
 • Het visitekaartje van de stad

  Auteurs: Freddy Opsomer en Rinus Vader (01-09-2009) | In veel Europese steden is de voorbije jaren hard aan de stations en hun omgeving gewerkt. Maar is de situatie daar ook echt verbeterd? Het Nederlandse NPC (inmiddels Royal HaskoningDHV) ontwikkelde een methode voor integrale kwaliteitsmeting: de Schijf van Vijf.

  lees meer
 • Kijken en begrijpen: Jane Jacobs blijft actueel

  Auteur: Jos Gadet (01-09-2009) | Het Architectuur Film Festival Rotterdam vertoont op 31 oktober en 1 november a.s. een documentaire over de Amerikaans-Canadese stadsactiviste Jane Jacobs. De Amsterdamse dienst ruimtelijke ordening gebruikt haar methode om de kansen van buurten in de creatieve kenniseconomie in kaart te brengen.

  lees meer
 • Krimp biedt ook ruimte

  Auteurs: Gijsbert Borgman en Piet Renooy (01-09-2009) | In het najaar lanceert Nederland een "Actieplan Bevolkingsdaling". Buiten de Randstad daalt de bevolking de komende jaren en daarop moeten alle beleidsniveaus zich voorbereiden.

  lees meer
 • Parkeerbeleid via ruimtelijke ordening

  Auteur: Xavier Buijs (01-09-2009) | Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn de meest geschikte ruimtelijke instrumenten voor het voeren van een lokaal parkeerbeleid.

  lees meer