Ruimte > Ruimte 3 > Een strategie voor de publieke ruimte

Ruimte 3: Een strategie voor de publieke ruimte


open pdf

Auteur: Peter Vermeulen (01-09-2009) | [pyblik] is een bijscholing voor ontwerpers en een cursus voor projectleiders. De derde cyclus start in oktober. Is dit initiatief het juiste instrument om alle facetten van de publieke ruimte in de hele Brusselse agglomeratie op een coherente manier te benaderen?

Een ring is een weg in het landschapEr is voldoende bouwgrond