Ruimte > Ruimte 3 > Er is voldoende bouwgrond

Ruimte 3: Er is voldoende bouwgrond


open pdf

Auteur: Isabelle Loris (01-09-2009) | Vlaanderen telt 410.000 onbebouwde percelen met een gewestplanbestemming die bebouwing toelaat. Daarop kunnen tussen 800.000 en 910.000 wooneenheden worden gebouwd. Op korte en lange termijn is geen sprake van schaarste op de bouwgrondmarkt.

Een strategie voor de publieke ruimteHet leerproces van Oosterweel