Ruimte > Ruimte 3 > Het leerproces van Oosterweel

Ruimte 3: Het leerproces van Oosterweel


open pdf

Auteurs: Marleen Goethals, Dirk Lauwers en Sandra Vanveldhoven (01-09-2009) | Voor het eerst wordt het analysemodel van de Amerikaanse politicoloog J.W. Kingdon toegepast in Vlaanderen, en wel op het merkwaardige besluitvormingsproces rond de Oosterweelverbinding. Wat begon als een geruisloos verhaal, eindigde in een felle maatschappelijke polemiek.

Er is voldoende bouwgrondHet visitekaartje van de stad