Ruimte > Ruimte 3 > Parkeerbeleid via ruimtelijke ordening

Ruimte 3: Parkeerbeleid via ruimtelijke ordening


open pdf

Auteur: Xavier Buijs (01-09-2009) | Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn de meest geschikte ruimtelijke instrumenten voor het voeren van een lokaal parkeerbeleid.

Krimp biedt ook ruimteCreatief voor de slimme weggebruiker