Ruimte > Ruimte 31

Ruimte 31

September 2016
content goes here

artikels

 • Een lokale waardering van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed

  Auteur: Bram Lattré (01-09-2016) | Sinds 2004 publiceert de Vlaamse overheid elk jaar een inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze lijst bevat intussen ruim tachtigduizend relicten. Dit zijn gebouwen van alle mogelijke typologieën: burgerhuizen, arbeiderswoningen, historische hoeves, kerken, wegkapelletjes, monumenten in de openbare ruimte… Ze getuigen van ons gemeenschappelijk verleden. Met deze inventaris reikt de Vlaamse overheid de lokale besturen een belangrijk instrument aan om het onroerend erfgoed beter te bewaren.

  lees meer
 • Een tweede kans. Herbestemmingsscenario's voor leegstaand erfgoed

  Auteur: Christophe Souliaert (01-09-2016) | Welke nieuwe invulling kunnen we vinden voor de exponentieel toenemende leegstand van kerken, kloosters, boerderijen, kastelen en ander waardevol onroerend erfgoed? De vraag wordt met de dag urgenter. Maar de mogelijke scenario’s die zich aandienen worden ook steeds diverser.

  lees meer
 • Erfgoed beheerplannen

  Auteur: Hans Druart (01-09-2016) | In de wereld van de chemie is een katalysator een stof die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. In de wereld van de ruimtelijke planning kan dat een persoon, een object, een idee of een gebeurtenis zijn die een invloed heeft (gehad) op de geschiedenis van een plaats. Zowel materieel als immaterieel erfgoed bezit de potentie om ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren en bevorderen. Er mag dan wel een hardnekkig vooroordeel bestaan dat het noodzakelijkerwijs een beperking of vertraging van ruimtelijke ontwikkelingen met zich meebrengt, in de praktijk kan erfgoed op diverse manieren bijdragen tot een meer geïntegreerde aanpak. Erfgoedbeheerplannen vormen in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet het middel bij uitstek om hiermee aan de slag te gaan.

  lees meer
 • Ontwerp van een productief landschap

  Auteur: Laura Rijsbosch (01-09-2016) | Een van de winnaars van de VRP-Afstudeerprijs 2015 was Laura Rijsbosch (VUB), die gelauwerd werd voor haar eindwerk ‘Productief Landschap als bron voor ruimtelijke ontwerpstrategieën in peri-urbane gebieden’. Rijsbosch vertrekt vanuit de vaststelling dat de open ruimte in peri-urbane gebieden onder druk staat. Niet alleen door de toenemende bebouwing, maar ook door de interne claim van verschillende actoren die er hun plaats zoeken. Dat leidt tot de vraag: kan de creatie van een productief landschap een toekomstperspectief bieden voor een duurzame ontwikkeling van deze gebieden?

  lees meer
 • Terug naar de dorpen

  Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Gooik en de Plattelandsacademie van de Landelijke Gilden werkten 52 studenten uit de master stedenbouw en ruimtelijke planning van de KU Leuven gedurende een intensieve werkweek (november 2015) aan een visie op het ‘herdorpen’ van Gooik in Vlaams-Brabant. Deze ambitie is een duidelijke beleidsprioriteit voor het gemeentebestuur, zoals ook blijkt uit het masterplan dat Maat Ontwerpers uitwerkte voor de hoofdkern Gooik.

  lees meer
 • Van leegstand naar zinvolle ruimte

  Auteur: Tim Van Wanroij (01-09-2016) | Een leegstaande brandweerkazerne, een braakliggend stuk terrein, de roep om betaalbare werkplekken voor startende ondernemers. Het zijn opgaven die in elke willekeurige stad aan de orde zijn. Maar wat doe je als stadsbestuur, wanneer er over de toekomstige ontwikkeling van de stad meer vragen zijn dan antwoorden? Die vraag stelde de gemeente Maastricht zich ook tijdens de Biënnale Leegstand en Herbestemming in 2011, georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Sindsdien is er veel veranderd in Maastricht.

  lees meer