Ruimte > Ruimte 31 > Een lokale waardering van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Ruimte 31: Een lokale waardering van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed


open pdf

Auteur: Bram Lattré (01-09-2016) | Sinds 2004 publiceert de Vlaamse overheid elk jaar een inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze lijst bevat intussen ruim tachtigduizend relicten. Dit zijn gebouwen van alle mogelijke typologieën: burgerhuizen, arbeiderswoningen, historische hoeves, kerken, wegkapelletjes, monumenten in de openbare ruimte… Ze getuigen van ons gemeenschappelijk verleden. Met deze inventaris reikt de Vlaamse overheid de lokale besturen een belangrijk instrument aan om het onroerend erfgoed beter te bewaren.

Welkom in HavenlandEen tweede kans. Herbestemmingsscenario's voor leegstaand erfgoed