Ruimte > Ruimte 31 > Een tweede kans. Herbestemmingsscenario's voor leegstaand erfgoed

Ruimte 31: Een tweede kans. Herbestemmingsscenario's voor leegstaand erfgoed


open pdf

Auteur: Christophe Souliaert (01-09-2016) | Welke nieuwe invulling kunnen we vinden voor de exponentieel toenemende leegstand van kerken, kloosters, boerderijen, kastelen en ander waardevol onroerend erfgoed? De vraag wordt met de dag urgenter. Maar de mogelijke scenario’s die zich aandienen worden ook steeds diverser.

Een lokale waardering van de Inventaris Bouwkundig ErfgoedErfgoed beheerplannen