Ruimte > Ruimte 31 > Erfgoed beheerplannen

Ruimte 31: Erfgoed beheerplannen


open pdf

Auteur: Hans Druart (01-09-2016) | In de wereld van de chemie is een katalysator een stof die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. In de wereld van de ruimtelijke planning kan dat een persoon, een object, een idee of een gebeurtenis zijn die een invloed heeft (gehad) op de geschiedenis van een plaats. Zowel materieel als immaterieel erfgoed bezit de potentie om ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren en bevorderen. Er mag dan wel een hardnekkig vooroordeel bestaan dat het noodzakelijkerwijs een beperking of vertraging van ruimtelijke ontwikkelingen met zich meebrengt, in de praktijk kan erfgoed op diverse manieren bijdragen tot een meer geïntegreerde aanpak. Erfgoedbeheerplannen vormen in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet het middel bij uitstek om hiermee aan de slag te gaan.